O nas

Głównym celem projektu jest udostępnienie portalu dzięki, któremu można będzie kontrolować pracę oraz wielkość generowanego wolumenu i kosztów sieciowych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych. Portal skierowany będzie dla firm i instytucji, które posiadają własny park maszynowy, a także dla firm świadczących usługi serwisowe i naprawcze dla tychże klientów. Poprzez portal firma serwisowa będzie mogła nadzorować pracę własnych urządzeń funkcjonujących w środowiskach wydruków klienta końcowego.

Projekt KosztWydruku.pl realizowany jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej, projekt wspierany w ramach Działania 8.1 POIG – „Zaprojektowanie i stworzenie innowacyjnego narzędzia do optymalizacji wydruków i urządzeń drukujących kosztwydruku.pl”, umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.08.01.00-30-386/13-00 z dnia 30.01.2014 roku.

 

facebook

Doradca: Witaj!

Ok
>