O nas

Głównym celem projektu jest udostępnienie portalu dzięki, któremu można będzie kontrolować pracę oraz wielkość generowanego wolumenu i kosztów sieciowych urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych. Portal skierowany będzie dla firm i instytucji, które posiadają własny park maszynowy, a także dla firm świadczących usługi serwisowe i naprawcze dla tychże klientów. Poprzez portal firma serwisowa będzie mogła nadzorować pracę własnych urządzeń funkcjonujących w środowiskach wydruków klienta końcowego.

Projekt KosztWydruku.pl realizowany jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej, projekt wspierany w ramach Działania 8.1 POIG – „Zaprojektowanie i stworzenie innowacyjnego narzędzia do optymalizacji wydruków i urządzeń drukujących kosztwydruku.pl”, umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.08.01.00-30-386/13-00 z dnia 30.01.2014 roku.

W dniu 12 sierpnia 2016 roku podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty firmy" Nr RPWP.01.05.02-30-0602/15-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu powstaną nowe funkcjonalności platformy kosztwydruku.pl - KW local serwer pozwalający na realizację portalu w środowisku bez dostępu do serwera w chmurze; KW print serwer realizujący funkcję zarządzania wydrukami i użytkownikami środowiska drukowania oraz KW audit realizujący funkcje analizy parku maszynowego w zakresie kosztów i wolumenu wydruków.

facebook

Doradca: Witaj!

Ok
>