KW local server
Data publikacji: 2019-03-04
Autor: Administrator Portalu

KW local serwer jest zaimplementowanie funkcji dostępnych w e-usłudze kosztwydruku.pl do serwera lokalnego KW. Serwer w postaci komputera jednopłykowego z założenia ma umożliwić uruchomienie instancji serwera kosztwydruku.pl, z lokalnie do tego przygotowaną bazą danych. Narzędzie może działać w wersji online i offline, stanowi to funkcjonalne udoskonalenie dotychczasowej usługi i wynika z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw, którym obecny i dotychczasowo jedyny możliwy tryb działania usługi (online) uniemożliwiał korzystanie z usługi.

W ramach tej funkcjonalności powstaną poniższe moduły:
- System operacyjny z prekonfigurowanym otoczeniem webowym i Java na platformy mikrokomputerowe
- Oprogramowanie servera licencji wraz z przystosowaniem do pełnienia funkcji Master/Slave [klient-server]

Realizowane funkcje:
- Tryb offline: administracja drukarkami i zdarzeniami drukarek w firmie; kontrola statusów drukarek oraz ilosci wydrukóww; zarządzanie i diagnostyka drukarkami sieciowymi; monitoring wydruków konkretnych osób; weryfikacja urządzeń generujących najwyższe koszty;
- Tryb obline: wszystkie funckje serwera offline; wymiana informacji z serwerem centralnym kosztwydruku.pl; połączenie klientów i drukarek spoza sieci lokalnej; połączenie między wieloma serwerami lokalnymi (tzw. sieć rozproszona)

facebook

Doradca: Witaj!

Ok
>